Quy Định Bảo Mật

Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân của khách hàng cho bất kỳ người nào hoặc bên nào khác.

 

Chúng tôi sẽ gửi các thông tin tài khoản cá nhân của khách hàng cho các công ty, tập thể, tổ chức hoặc các bên khác trong trường hợp:

- Chúng tôi được bạn đồng ý cho tiết lộ thông tin đó;

- Chúng tôi cần tiết lộ thông tin của bạn để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu;

- Chúng tôi cần gửi thông tin đó cho những công ty hoạt động thay mặt cho chúng tôi để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn. (Trừ khi chúng tôi thông báo cho bạn biết nội dung khác, các công ty này không có quyền sử dụng các thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi cung cấp cho họ vượt quá phạm vi cần thiết để trợ giúp chúng tôi.);

- Chúng tôi tuân theo trát lệnh, lệnh tòa án, yêu cầu của chính quyền hoặc thủ tục pháp lý;

- Chúng tôi thấy rằng các hành động của bạn trên siêu thị online LooBoo của chúng tôi là vi phạm bất kỳ điển khoản nào của Siêu thị online LooBoo hoặc các quy định hướng dẫn sử dụng của chúng tôi đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định.

 

Cách thu thập thông tin khách hàng

Khi khách hàng truy cập vào trang web www.looboo.com.vn của chúng tôi để xem các thông tin về các dịch vụ, chính sách, quảng cáo, tin tức, giá cả, tham khảo thông tin chi tiết của sản phẩm vân vân… thì khách hàng không cần cung cấp bất cứ thông tin nào cho chúng tôi.

 

Khi khách hàng truy cập vào trang web www.looboo.com.vn của chúng tôi để thực hiện các giao dịch mua bán online, tùy vào từng trường hợp hoặc tùy vào các yêu cầu của Khách hàng, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin như:

- Tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail…

- Các loại giấy tờ hợp lệ như CMND, Passport, giấy khai sinh…

- Và/hoặc các “thông tin nhạy cảm” về thẻ thanh toán/tín dụng chẳng hạn tên chủ thẻ, ngày hết hạn thẻ, số CVV.

 

Ngoài các thông tin bắt buộc khách hàng phải cung cấp vì mục đích quản lý và kinh doanh theo qui định hợp pháp, có những thông tin chúng tôi cho phép khách hàng tùy chọn có thể cung cấp hoặc không.

 

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi khách hàng có yêu cầu và chấp thuận sử dụng các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp qua các hình thức như:

- Khách hàng truy cập trực tiếp vào địa chỉ www.looboo.com.vn

- Qua điện thoại hay gửi thư tín (chẳng hạn gửi thư, fax hoặc e-mail)

- Hoặc đích thân khách hàng liên hệ với chúng tôi (gặp mặt hoặc gọi điện thoại trực tiếp)

 

Ngoài việc thu thập các thông tin trực tiếp từ Khách hàng, chúng tôi có thể thu thập thông tin của Khách hàng từ bên thứ ba đại diện cho Khách hàng yêu cầu, mua và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. 

Các bên thứ ba có thể là:

- Người đại diện cho khách hàng mua hàng ở trang web www.looboo.com.vn (có thể là người thân, đồng nghiệp bạn bè, vợ chồng hoặc con cái… vân vân)

- Các công ty mua hàng với số lượng lớn, trong đó có yêu cầu về thông tin cá nhân của các nhân viên.hàng được chúng tôi sử dụng như thế nào? 

Mục đích thu thập thông tin cá nhân của khách hàng

Thông thường chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng để sử dụng vào những mục đích chính như sau:

- Thực hiện các giao dịch mua bán online

- Xác nhận xem ai là người sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

- Giúp khách hàng tiết kiệm thời gian trong việc mua sắm online

- Thực hiện các hoạt động tiếp thị và nghiên cứu thị trường.

- Gởi thông tin quảng cáo, khuyến mại.

 

Tiết lộ thông tin khách hàng cho bên thứ Ba

Dựa vào mô hình đang kinh doanh và hoạt động của chúng tôi, chúng tôi có thể phải cung cấp thông tin của Khách hàng cho các đối tác có liên quan đến Siêu thị LooBoo và các nhà cung cấp dịch vụ thứ ba như:

- Nhà cung cấp giao dịch thanh toán điện tử và các dịch vụ có liên quan đến tài chính.

- Các nhà cung cấp dịch vụ cung ứng, dịch vụ hosting, ngân hàng và các trợ giúp đặc biệt.

- Các đối tác cung cấp hàng hóa

 

Trong các trường hợp này, chúng tôi sẽ ngăn không cho các nhà cung cấp dịch vụ thứ ba sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng vào các mục đích khác ngoài các mục đích mà chúng tôi yêu cầu.

Các trường hợp ngoại lệ

Ngoài các trường hợp đã nêu như trên, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân khi mà chưa được sự chấp thuận của khách hàng trừ khi:

- Do yêu cầu cung cấp thông tin hợp lý từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

- Do các yêu cầu cần thiết để giám sát việc thi hành luật pháp hay điều tra một hoạt động bất hợp pháp khả nghi.

- Do các yêu cầu từ các cơ quan bảo vệ pháp luật và các chính phủ trên toàn thế giới vì mục đích an ninh, hải quan và xuất nhập khẩu.

  • Yahoo ID: looboo011 Hỗ trợ khách hàng
  • Yahoo ID: looboo012 Hỗ trợ khách hàng
  • Hỗ trợ khách hàng
  • Hỗ trợ khách hàng
  • 08. 38 34 28 01
    0903 151 630
  • info@looboo.com.vn