Thương Hiệu và Bản Quyền

Siêu thị online LooBoo là nhãn hiệu thương mại của một dịch vụ thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Thịnh.

 Siêu thị online LooBoo hiện đang sử dụng tên miền www.looboo.com.vn

 

Siêu thị online LooBoo đã đăng ký độc quyền sử dụng trên toàn lãnh thổ Việt Nam hình ảnh, biểu tượng để làm hình ảnh đại diện cho dịch vụ của chúng tôi theo Luật Bản quyền của Nhà nước Việt Nam.

 

Bất kỳ nhãn hiệu hàng hóa nào khác không thuộc quyền sở hữu của chúng tôi, nếu có xuất hiện trong siêu thị online LooBoo đều là tài sản của những công ty bạn hàng, đối tác hoặc nhà cung cấp sản phẩm cho chúng tôi. Mọi sự xâm phạm hình ảnh hay nhãn hiệu đã đăng ký độc quyền đối với các sản phẩm xuất hiện trên siêu thị online LooBoo đều phải chịu trách nhiệm với các chủ sở hữu thương hiệu đó.

  • Yahoo ID: looboo011 Hỗ trợ khách hàng
  • Yahoo ID: looboo012 Hỗ trợ khách hàng
  • Hỗ trợ khách hàng
  • Hỗ trợ khách hàng
  • 08. 38 34 28 01
    0903 151 630
  • info@looboo.com.vn